The Cooling Pearls – Welsh Funeral


O yn y byd O yn y byd O yn y byd Rydym yn galaru ac yn galaru Yn dy angladd Cymreig Yn dy angladd Cymreig Yn dy angladd Cymreig Rydym ni’n cael ein geni a’u geni Mae eich camre ar fy meddwl ac mae eich cysgodion ar fy llawr Bob tro dwi’n mynd i gysgu rwyf am eich gweld yno Mae eich dillad ar fy nghefn ac mae eich geiriau ar fy enaid Bob tro rwy’n mynd i gysgu rwy’n gwybod eich bod chi yno O yn y byd O yn y byd O yn y byd Rydym ni’n cael ein geni a’u geni Yn dy angladd Cymreig Yn dy angladd Cymreig Yn dy angladd Cymreig Rydym yn galaru ac yn galaru Yn dy angladd Gymreig bu farw fy nghalon Yn dy angladd Gymreig fy mywyd bu farw

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *